۹ آذر ۱۴۰۱ مصادف با   6 جمادی الاول 1444

در جستجوی اصول‌گرایی

آیا اصول‌گرایی به معنای یک جریان سیاسی دارای احزاب سیاسی مشخص است یا آن‌که اصول‌گرایی را می‌توان به یک ادبیات سیاسی دارای عقیده و آرمان خاص تعریف نمود؟

[gs_logo title="yes" posts="30" order="ASC" logo_cat=" " mode="vertical" speed="700" inf_loop="0" ticker="1" logo_color="gray_to_def"]