۹ آذر ۱۴۰۱ مصادف با   6 جمادی الاول 1444

جوان‌گرایی و تجربه‌مداری در بیانات رهبر انقلاب(3)

چالش‌های جوانگرایی و تجربه‌گرایی

مراقبت از افتادن در برخی از چاله‌ها به قدری اهمیّت دارد که عدم توجه به آن اصل جوان‌گرایی را مخدوش نموده و با ایجاد دو قطبی مدیر جوان و مدیر غیرجوان، طبقات سنی دیگر مدیران و حتی اقشار مختلف جامعه را وادار به مقابله با آن می‌نمای. در این یادداشت برخی از این چالش‌ها را بررسی می‌نماییم.

جوان‌گرایی و تجربه‌مداری در بیانات رهبر انقلاب(2)

شاخصی برای جوان‌گرایی دولت‌ها

آنچه به عنوان یکی سوالات اصلی حول محور بحث می بایست مورد پرداخت قرار گیرد، ملاک جوان یا پیر بودن یک دولت است. آیا سن و سال ملاک جوان سازی یا پیربودن یک دولت محسوب می شود؟ یا آنکه ملاک های دیگری لازمه جوان سازی دولت هاست؟

جوان‌گرایی و تجربه‌مداری در بیانات رهبر انقلاب(1)

«جوان‌گرایی» چیست؟

حالا این هم که مقصود ما از «جوان‌گرایی» چیست، از همان جمله‌ی سؤال‌هایی است که پاسخ آن را بایستی دوستان در بخش‌های دانشگاهی و مانند این‌ها بدهند.

[gs_logo title="yes" posts="30" order="ASC" logo_cat=" " mode="vertical" speed="700" inf_loop="0" ticker="1" logo_color="gray_to_def"]