۱۷ خرداد ۱۳۹۹ مصادف با   14 شوال 1441
تاریخ: ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ |   تعداد بازدیدها: 507
کد خبر:74283
| ف | | |

نظام تبلیغی انقلاب اسلامی با تکیه بر اندیشه‌های رهبر انقلاب (10)

حقیقت را از دشمن و پیاده نظامش نمی‌توان شنید

دشمنان انقلاب با انگیزه‌ای قوی، تحریف و دروغ‌پردازی درباره‌ی گذشته و حتّی زمان حال را دنبال می‌کنند و از پول و همه‌ی ابزارها برای آن بهره می‌گیرند. رهزنان فکر و عقیده و آگاهی بسیارند؛ حقیقت را از دشمن و پیاده نظامش نمی‌توان شنید.

پایگاه تحلیلی مصداق/ برای اصلاح و ارتقاء مولفه‌­ها و خرده نظام‌های حوزه فرهنگ مانند خرده نظام تبلیغی، و یا مقوله‌هایی همچون شیوه سبک زندگی براساس مؤلفه‌ها و آموزه‌های اسلامی و آرمان های انقلابی، باید سه مرحله مرتبط به هم را طی نماییم:

الف) ترسیم وضعیت مطلوب(قله)؛

ب) تبیین وضع موجود(دامنه)؛

ج) ارائه راهبرد و نحوه طی مسیر برای تحقق وضع مطلوب(مسیر حرکت به قله).

 

ضرورت راهبرد نویسی تبلیغی
در ذیل دکترین و رویکرد جامع نظام فرهنگی و خرده نظام تبلیغی، باید راهبرد و یا راهبردهای بلند مدت در ترسیم مسیر حرکت از وضع موجود نظام تبلیغی و رسانه‌ای رسمی و غیررسمی به سمت وضعیت مطلوب را ارائه کنیم. تا هر فرد، گروه و نهادی براساس ظرفیت‌های داخلی خود، مخاطبان پیرامونی خویش و اقتضات مکانی، زمانی و … راهبرد متناسب را اتخاذ نماید و در مسیر حرکت، خود را براساس آن بسنجد و مورد ارزیابی خویش قرار دهد.

آنچه در این مبحث باید مورد توجه صاحب نظران و فعالان عرصه فرهنگ و تبلیغ باشد، این است که وضعیت مطلوب را که اولین مرحله تبیین مؤلفه­‌ها و شاخص­‌های تحقق نظام فرهنگی و خرده نظام تبلیغی است را ترسیم نموده و در قالب یک منظومه جامع، اکثریت مفاهیم و موضوعات مرتبط با حوزه خرده نظام تبلیغی را در آن بگنجانیم، تا سیاستگذاران و فعالان عرصه فرهنگی(تبلیغی، تعلیمی و تربیتی) و نیز مردم جامعه اسلامی و ایرانی، تصویر واحد و مشخصی را از شاخص­ها و مؤلفه­‌های فرهنگ، تبلیغ و سبک زندگی مطلوب را در قالب یک مجموعه واحد مورد مطالعه قرار دهیم و در مراحل بعدی با دیدی روشن­‌تر به دنبال اصلاح و تحقق عینی و ملموس نظام فرهنگی و تبلیغی باشیم. « شمایید که باید کارآزموده و پُرانگیزه از انقلاب خود حراست کنید و آن را هر چه بیشتر به آرمان بزرگش که ایجاد تمدّن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظمی(ارواحنافداه) است، نزدیک کنید. برای برداشتن گام‌های استوار در آینده، باید گذشته را درست شناخت و از تجربه‌ها درس گرفت؛ اگر از این راهبرد غفلت شود، دروغ‌ها به جای حقیقت خواهند نشست و آینده مورد تهدیدهای ناشناخته قرار خواهد گرفت. دشمنان انقلاب با انگیزه‌ای قوی، تحریف و دروغ‌پردازی درباره‌ی گذشته و حتّی زمان حال را دنبال می‌کنند و از پول و همه‌ی ابزارها برای آن بهره می‌گیرند. رهزنان فکر و عقیده و آگاهی بسیارند؛ حقیقت را از دشمن و پیاده نظامش نمی‌توان شنید.»(۱)

 

ماهیّت راهبردهای تبلیغی
براساس نگاه اسلامی و انقلابی، هدف نهایی و چشم انداز حرکت فردی، گروهی و اجتماعی، در نظام اسلامی، رسیدن به سعادت و تلاش برای ایجاد انسان مطلوب، خانوده مطلوب و اجتماع مطلوب است که این امر در زمان ظهور امام عصر(عجل الله تعالی فرجه) محقق شده است. لذا هر فرد به عنوان یک رسانه و هر گروه و نهادی به عنوان یک رسانه گروهی و جمعی، نقش خویش را در سعادت فرد، گروه و اجتماع را با استفاده از تمام ظرفیت‌های خرده نظام تبلیغی و ابزارهای رسانه‌ای ایفا نماید و زمینه را برای ظهور حاکمیت دین توسط آخرین منجی، فراهم سازد. این تدوین راهبردها یک جنبه بسیار مهم و ضروری است که باید به صورت تخصصی و نخبگانی و نیز با تدبیر و نوآوری صورت گیرد. لذا رهبر انقلاب تأکید دارند که: « هیچ سطحی‌نگری جایز نیست. ظاهرگرایی و عوام‌زدگی در کار فرهنگی جایز نیست. کار فرهنگی بایستی مدبرانه، عمیق، با حوصله و از سوی آدم‌های باصلاحیت و کارشناس‌های حقیقتاً وارد، در همه‌ی شعبه‌ها و شاخه‌های گوناگون فرهنگی مورد توجه قرار بگیرد.»(۲)

 

الف. راهبردهای سلبی:
در این بین می‌توان دو نوع رویکرد کلی در ترسیم راهبردهای خرده نظام تبلیغی بیان کرد؛ برخی از راهبردهای جنبه سلبی و رفع موانع موجود بر سر راه سعادت فردی، گروهی و جمعی دارد. بدان معنا که خرده نظام تبلیغی، در کنار خرده نظام های تعلیمی و تربیتی نقش خویش را برای رسیدن به اهداف نظام فرهنگی ایفا نماید. در این مورد، شناساندن اصل وجود دشمن و نشان دادن زوایای دشمنان، منافقان و دوستان توسط خرده نظام تبلیغی یکی از ملزومات و راهبردهای کلیدی در این موضوع تلقی می شود. لذا رسانه باید شاخص‌های جبهه دوست و دشمن را تبیین نموده تا مخاطب رسانه ای و نظام تبلیغی تواند مصادیق دوست و دشمن و جبهه حق و باطل را درک نماید. «دشمن ستیزی، مشخّص کردن دشمن اصلی و متمرکز شدن روی دشمنان اصلی، از دیگر مسائل مهمّ است. بگردید دشمن اصلی را بیابید و به مردم معرفی کنید.»(۳)

 

ب. راهبردهای ایجابی:
رویکرد دوم، جنبه ایجابی است، بدان معنا که بسترها و زمینه‌های رشد فردی، گروهی و جمعی لازم توسط خرده نظام تبلیغی ایجاد شود. در این شناساندن ظرفیت‌های هر فرد، گروه و اجتماع به مخاطبان هدف و شناساندن راه درست و غلط، معرفی معروف و منکر می تواند به عناون رسالت محوری و راهبرد کلان خرده نظام تبلیغی در این عرصه باشد.

رهبر انقلاب این مطلب را این‌گونه تبیین می‌نمایند: «در عالم فرهنگ بایستی گره‌گشایی کرد؛ بایستی حقیقت را باز کرد، بایستی گره‌های ذهنی را باز کرد. و این تبیین لازم دارد، یعنی همان کار انبیاء؛ فصاحت و بلاغتی نیز در بیان لازم است.»(۴)

 

ج. راهبردهای واسطه‌ای
اگر دال مرکزی هر حرکت تبلیغی و رسانه‌ای را براساس یک موضوع و مسأله قرار دهیم، سه حیطه مجزا و در عین حال مرتبط با هم شکل می‌گیرد که باید هر مبلّغ و نهاد رسانه‌ای، به آن توجه شایانی داشته باشد.

۱- حقیقت موضوع(تبیین آنچه باید باشد)؛

۲- واقعیت موضوع(ترسیم آنچه هست)؛

۳- ذهنیت نسبت به موضوع(ارائه زاویه دید مخاطبان)؛

برای نمونه اگر در ایام دهه مبارکه فجر هستیم و یا دغدغه ما توجه به موضوع انقلاب اسلامی است، سه حیطه در این زمینه شکل می‌گیرد. در گام نخست، حقیقت و باطن انقلاب اسلامی و ریشه های الهی و معنوی و اهداف متصور آن تببین شود. در گام بعدی، وقایع و رویدادهایی که در مسیر تاریخی از گذشته و به ویژه از سال ۱۳۴۲ تا سال ۱۳۵۷، در زمینه وقوع انقلاب اسلامی رویداده است به صورت مستند و جامع ترسیم شود. و در گام پایانی، نحوه نگرش مخاطب و زاویه دید اقشار مختلف مردم، نسبت به حقیقت انقلاب اسلامی و واقعیت های رویداده مورد رصد قرار گرفته و براساس آن راهبرد رسانه ای مقتضی، اتخاذ می شود. « اگر این  فکرانقلابی که با هزار زبان، چه به شکل خطابه، چه به شکل درس، چه به شکل افکار فلسفی، چه به شکل نظرات فقهی، از سال ۱۳۴۱ در بیانات حضرت امام ارائه شده، در قالب هنر عرضه نشود، برای نسل‌های آینده چه چیز بیگانه‌ایی خواهد بود.»(۵)


  1. بخشی از بیانات رهبر انقلاب ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ 
  2. بخشی از بیانات رهبر انقلاب ۱۳۸۵/۰۶/۰۶  
  3. بخشی از بیانات رهبر انقلاب در دیدار مسئولان سازمان صدا و سیما ۱۳۸۱/۱۱/۱۵
  4. بخشی از بیانات رهبر انقلاب ۱۳۸۸/۰۶/۱۴ 
  5. بخشی از بیانات رهبر انقلاب۱۳۸۹/۰۹/۲۷ 
نظرات کاربران

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  

در این پرونده بنا به بازخوانی و انتشار مصاحبه‌های کمتر دیده شده «آیت الله سید علی خامنه‌ای» با رسانه‌های مختلف داخلی و خارجی در دوران ریاست جمهوری داریم.

موسسه ایمان جهادی – صهـبا

دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی)

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

سمن اندیشه ولایت

http://www.lohvaghalam.ir/

موسسه حدیث لوح و قلم

دفتر اعزام مبلغ دانشگاه امام صادق(ع)

موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام

پایگاه اطلاع‌رسانی هم‌اندیشی یاران انقلاب اسلامی

نهضت مردمی پوستر انقلاب

انتشارات حدیث راه عشق

موسسه قدر ولایت

بنیاد فرهنگ و اندیشه اسلامی

موسسه طلایه داران نور آفاق

مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر

AIM

بنیاد فرهنگ و اندیشه اعتلاء

گروه روشنای علم

موسسه فرهنگی سراج اندیشه اسلامی

اندیشکده راهبردی تبیین

کمیته حدیث ولایت بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع)