۱ مهر ۱۴۰۰ مصادف با   15 صفر 1443
تاریخ: ۶ آبان ۱۳۹۷ |   تعداد بازدیدها: 994
کد خبر:69148
| ف | | |

اربعین حسینی در کلام رهبرانقلاب (2)

اربعین تبلیغ حق در برابر کفر

اگرچه ماجراى توّابین سرکوب شد، اما بعد با فاصله کوتاهى ماجراى قیام مختار و بقیه آن دلاوران کوفه اتفاق افتاد و نتیجه، در هم پیچیده شــدن دودمان بنى امیه ظالم و خبیث بر اثر همین شــد. البته بعد از او سلســله مروانى ها آمدند؛ اما مبارزه ادامه پیدا کرد؛ راه باز شــد. این خصوصیت اربعین است. یعنى در اربعین افشــاگرى هم هست؛ عمل هم هست؛ تحقق هدف هاى آن افشاگرى هم در اربعین وجود دارد

پایگاه تحلیلی مصداق رهبر انقلاب اربعین را روز بازماندگان شــهدا دانسته،[۱] با اشاره به سختى مجاهدت امام سجاد و حضرت زینب (س) در صحنه تبلیغى و فرهنگى، این نکته را یادآور می شود:« درســى کــه اربعین به ما مى دهد، این اســت کــه باید یاد حقیقت و خاطره شــهادت را در مقابل طوفان تبلیغات دشمن زنده نگه داشت. شــما ببینید از اول انقلاب تا امروز، تبلیغات علیه انقلاب و امام و اســلام و این ملت، چه قدر پرحجم بوده اســت. چه تبلیغات و طوفانــى که علیه جنگ بــه راه نیفتاد؛ جنگى که دفاع و حراست از اسلام و میهن و حیثیت و شرف مردم بود. ببینید دشــمنان علیه شــهداى عزیزى که جانشان ـ یعنى بزرگ ترین سرمایه شان ـ را برداشتند و رفتند در راه خدا نثار نمودند، چه کردند و مســتقیم و غیرمستقیم، با رادیوها و روزنامه هــا و مجله ها و کتاب هایى که منتشــر مى کردند، در ذهن آدم هاى ساده لوح در همه جاى دنیا، چه تلقینى توانستند بکنند. اگر در مقابل این تبلیغات، تبلیغات حق نبود و نباشد و اگر آگاهى ملت ایران و گویندگان و نویسندگان و هنرمندان، در خدمت حقیقتى که در این کشور وجود دارد، قرار نگیرد، دشــمن در میدان تبلیغات غالب خواهد شــد. میدان تبلیغات، میدان بسیار عظیم و خطرناکى است».[۲]

گسترش فرهنگ عاشورایى
اربعیــن در حادثــه کربــلا یــک آغاز بــود. بعــد از آن فاجعه بزرگ در کربلا، باید حادثه اســارت ها، پیام حماســه سیدالشــهداء (ع) را منتشــر می کرد و خطبه ها و افشاگرى ها و حقیقت گویى های حضرت زینب و امام ســجاد۸ مثل یک رسانه پرقدرت، باید واقعه عاشورا و هدف و جهت گیرى آن را در محدوده وســیعى منتشــر می نمود، و این کار انجام شد.
رهبر انقلاب در تبیین این حرکت می فرماید:« خاصیــت محیط اختناق این اســت که مردم فرصــت و جرئت این را پیــدا نمى کنند که  حقایقى را که فهمیده اند، در عمل خودشــان نشــان بدهند؛ چون اولاً دســتگاه ظالم و مستبد نمى گــذارد مردم بفهمند و اگر فهم مردم از دســت او خارج شــد و فهمیدند، نمى گذارد به آنچه فهمیده اند، عمل کنند. در کوفه، در شــام، در بیــن راه، خیلى ها از زبان زینب کبرى یا امام ســجاد (ع)  یا از دیدن وضع اسرا، خیلى چیزها را فهمیدند، ولى کى جرئت مى کرد، کى توانایى این را داشــت که در مقابل آن دســتگاه ظلم و اســتکبار و استبداد و اختناق، آنچه را کــه فهمیده اســت، بروز دهد؟ مثل یک عقده اى در گلوى مؤمنیــن باقى بود.

ولین جوشــش در روز اربعین در کربلا اتفاق افتاد. مرحوم سید بن طاووس و بزرگان نوشته اند که وقتى کاروان اسرا، یعنى جناب زینب (س) و بقیه در اربعین وارد کربلا شــدند، در آن جا فقط جابر بن عبداالله انصــارى و عطیه عوفى نبودند؛ «رجال مِن بنى هاشــم»؛ عده اى از بنى هاشم، عده اى از یاران بر گرد تربت سیدالشهدا جمع شده بودند و به اســتقبال زینب کبرى (س) آمدند. شــاید این سیاست ولایى هم که زینب کبرى اصرار کرد کــه برویــم به کربلا ـ در مراجعت از شــام ـ به خاطر همین بود که ایــن اجتماع کوچک اما پرمعنا، در آن جا حاصل شــود. حالا بعضى اســتبعاد کردند که چطور ممکن اســت تا اربعین به کربلا رسیده باشــند. مرحوم شهید آیت االله قاضى یک نوشته مفصلى دارد؛ اثبات مى کنند کــه نه، ممکن اســت که این اتفاق افتاده باشــد. به هر حال آنچــه در کلمات بزرگان و قدما هســت، این اســت که وقتى زینب کبرى و مجموعه اهل بیت وارد کربلا شدند، عطیه عوفى و جناب جابر بن عبداالله و رجالى از بنى هاشــم در آن جا حضور داشــتند. این نشانه و نمونه اى از تحقق آن هدفى اســت که با شــهادت ها باید تحقق پیدا مى کرد؛ یعنى گسترش این فکر و جرئت دادن به مردم. از همین جا بود که ماجراى توابین به وجود آمد. اگرچه ماجراى توّابین سرکوب شد، اما بعد با فاصله کوتاهى ماجراى قیام مختار و بقیه آن دلاوران کوفه اتفاق افتاد و نتیجه، در هم پیچیده شــدن دودمان بنى امیه ظالم و خبیث بر اثر همین شــد. البته بعد از او سلســله مروانى ها آمدند؛ اما مبارزه ادامه پیدا کرد؛ راه باز شــد. این خصوصیت اربعین است. یعنى در اربعین افشــاگرى هم هست؛ عمل هم هست؛ تحقق هدف هاى آن افشاگرى هم در اربعین وجود دارد[۳]».


[۱] . ۲۲ آبان ماه ۱۳۶۳

[۲] . ۲۹ شهریور ۱۳۶۸

[۳] . ۲۸ بهمن ماه ۱۳۸۷

نظرات کاربران

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  

در این پرونده بنا به بازخوانی و انتشار مصاحبه‌های کمتر دیده شده «آیت الله سید علی خامنه‌ای» با رسانه‌های مختلف داخلی و خارجی در دوران ریاست جمهوری داریم.

موسسه ایمان جهادی – صهـبا

دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی)

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

سمن اندیشه ولایت

http://www.lohvaghalam.ir/

موسسه حدیث لوح و قلم

دفتر اعزام مبلغ دانشگاه امام صادق(ع)

موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام

پایگاه اطلاع‌رسانی هم‌اندیشی یاران انقلاب اسلامی

نهضت مردمی پوستر انقلاب

انتشارات حدیث راه عشق

موسسه قدر ولایت

بنیاد فرهنگ و اندیشه اسلامی

موسسه طلایه داران نور آفاق

مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر

AIM

بنیاد فرهنگ و اندیشه اعتلاء

گروه روشنای علم

موسسه فرهنگی سراج اندیشه اسلامی

اندیشکده راهبردی تبیین

کمیته حدیث ولایت بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع)