۱ مهر ۱۴۰۰ مصادف با   15 صفر 1443
تاریخ: ۵ آبان ۱۳۹۷ |   تعداد بازدیدها: 874
کد خبر:69143
| ف | | |

اربعین حسینی در کلام رهبرانقلاب (1)

اربعین امتداد عاشورا

در این مجموعه یادداشت به «آموزه هــای اربعیــن» و «درنگ در فرازى از زیارت اربعین» در نــگاه رهبر معظم انقلاب، می پردازیم.

پایگاه تحلیلی مصداق اولین شکوفه هاى عاشورایى در اربعین شکفته شد[۱]  و آمدن اهل بیت حسین بن على(ع)  بر سر مزار سیدالشهدا، در حقیقت امتداد حرکت عاشورا بود و با این کار، به پیروان امام و دوستان خاندان پیغمبر و مســلمانانى که تحت تأثیر این حادثــه قرار گرفته بودند فهماندند که این واقعه تمام نشــد و چنین فاجعه ای، با دفن کردن و به اسارت گرفتن و رها کردن اسیران پایان نخواهد یافت و فراموش نخواهد شد.

رهبر معظم انقلاب از این دیدگاه معتقد اســت که آمــدن اهل بیت به کربلا در اربعین، با این هدف بود که اعلام کنند: این جا میعادگاه بزرگى اســت که با جمع شــدن در آن، باید همواره هدف بزرگ اســلام را نیز به یاد بیاورید که همانا «تشکیل نظام اسلامى» و تلاش در راه آن حتى در حد شهادت است [۲]

« شــهادت بدون خاطره، بدون یاد، بدون جوشش خون شهید، اثر خودش را نمى بخشد و اربعین، آن روزى است که برافراشته شدن پرچم پیام شهادت کربلا در آن آغاز شد ».[۳]

رهبــر انقــلاب، اربعین را احیاى یاد حماســه حســین بن على (ع) در کربلا دانسته، می فرماید: « شــما فرض کنید اگر این شــهادت عظیم در تاریخ اتفاق مى افتاد، یعنى حســین بــن على (ع)  و بقیه شــهیدان در کربلا شهید می شدند، اما بنى امیّه موفق می شدند همان طور که خود حســین (ع) و یاران عزیزش را از صفحه روزگار برافکندند و جسم پاکشان را در زیر خاک پنهان کردند، یاد آنها را هم از خاطره نسل بشر در آن روز و روزهاى بعد محو کنند، آیا این شهادت فایده اى براى عالم اسلام داشت؟ یا اگر هم براى آن روز اثرى می گذاشت، آیا این خاطره در تاریخ براى نسل هاى بعد هم براى گرفتارى ها و ســیاهى ها و تاریکى ها و یزیدهاى دوران آینده تاریخ هم اثرى روشــنگر و افشــا کننده داشت؟ اگر حســین(ع) شهید می شــد، اما مردم آن روز و مردم نسل های بعد نمی فهمیدند شهید شده، این خاطره چه اثرى و چه نقشى می توانســت در رشــد و ســازندگى و هدایت و برانگیختگى ملّت هــا و اجتماعات و تاریــخ بگذارد؟ می دانــد هیچ اثرى نداشــت. آرى، حسین (ع)  شهید می شد، خود او به اعلا علّیین رضوان خدا می رســید؛ شــهیدانى که کســى نمی فهمید و در غربت، ســکوت و خاموشى شهید شدند، به اجر خودشان در آخرت رسیدند … اما چقدر درس و اسوه می شدند؟»

اربعین نشــانگر تدبیر خاندان پیامبــر (ص)  و احیاگر حقیقت شــهادت اســت و در اربعین حسینى یاد شــهادت حسین(ع) زنده شد[۴]. آیت االله خامنه اى با اشاره به این بُعد از پیام اربعین می فرماید: « اهمیــّت اربعیــن در آن اســت کــه در این روز، بــا تدبیر الهىِ خاندان پیامبر (ص) ، یاد نهضت حســینى براى همیشــه جاودانه شــد و این کار پایه گذارى گردیــد. اگر بازماندگان شــهدا و صاحبــان اصلى، در حوادث گوناگون ـ از قبیل شــهادت حســین بن على (ع)  در عاشــورا ـ به حفظ یاد و آثار شــهادت کمر نبندند، نســل هاى بعد، از دســتاورد شهادت اســتفاده زیادى نخواهند برد. درست اســت که خداى متعال، شهدا را در همین دنیا هم زنده نگه مى دارد و شهید به طور قهرى در تاریخ و یاد مردم ماندگار است، اما ابزار طبیعى ای که خداى متعال براى این کار ـ مثل همه کارها ـ قرار داده است، همین چیزى اســت که در اختیار و اراده ماست. ما هستیم که با تصمیم درست و به جا، مى توانیم یاد شهدا و خاطره و فلســفه شــهادت را احیا کنیم و زنده نگه داریم. اگر زینب کبرى(س) و امام سجاد (ع) در طول آن روزهاى اســارت ـ چه در همان عصر عاشــورا در کربــلا و چه در روزهاى بعد در راه شــام و کوفه و خود شــهر شــام و بعد از آن در زیارت کربلا و بعد عزیمت به مدینه و ســپس در طول ســال هاى متمادى که این بزرگــواران زنده ماندند، مجاهــدات و تبیین و افشــاگرى نکرده بودند و حقیقت فلسفه عاشــورا و هدف حسین بن على(ع) و ظلم دشمن را بیان نمى کردند، واقعه عاشورا تا امروز، جوشان و زنده و مشتعل باقى نمى ماند. چرا امام صادق (ع)  ـ طبق روایت فرمودند : که هر کس یک بیت شــعر درباره حادثه عاشورا بگوید و کسانى را با آن بیت شــعر بگریاند، خداوند بهشــت را بر او واجب خواهد کرد؟ چون تمام دستگاه هاى تبلیغاتى، براى منزوى کردن و در ظلمت نگه داشــتن مســئله عاشــورا و کلاً مسئله اهل بیت(علیهم السلام)، تجهیز شــده بودند تا نگذارند مردم بفهمند چه شــد و قضیه چه بود. تبلیغ، این گونه اســت. آن روزهــا هم مثــل امروز، قدرت هــاى ظالم و ســتمگر، حداکثــر اســتفاده را از تبلیغات دروغ و مغرضانــه و شــیطنت آمیز مى کردنــد. در چنیــن فضایــى، مگــر ممکن بــود قضیه عاشــورا کــه با این عظمــت در بیابانى در گوشــه ای از دنیاى اســلام اتفاق افتــاده، با این تپــش و نشــاط باقى بماند؟ یقیناً بــدون آن تلاش ها، از بین مى رفت. درســى که اربعین به ما مى دهــد، این اســت که باید یــاد حقیقت و خاطــره شــهادت را در مقابل طوفــان تبلیغات دشمن زنده نگه داشت»[۵].


[۱] . یکم آبان ماه ۱۳۸۵

[۲] . ۲۴ مهر ماه ۱۳۶۶

[۳] . ۲۲ آبان ماه ۱۳۶۳

[۴] . ۲۲ آبان ماه ۱۳۶۳

[۵] . ۲۹ شهریور ماه ۱۳۶۸

نظرات کاربران

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  

در این پرونده بنا به بازخوانی و انتشار مصاحبه‌های کمتر دیده شده «آیت الله سید علی خامنه‌ای» با رسانه‌های مختلف داخلی و خارجی در دوران ریاست جمهوری داریم.

موسسه ایمان جهادی – صهـبا

دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی)

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

سمن اندیشه ولایت

http://www.lohvaghalam.ir/

موسسه حدیث لوح و قلم

دفتر اعزام مبلغ دانشگاه امام صادق(ع)

موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام

پایگاه اطلاع‌رسانی هم‌اندیشی یاران انقلاب اسلامی

نهضت مردمی پوستر انقلاب

انتشارات حدیث راه عشق

موسسه قدر ولایت

بنیاد فرهنگ و اندیشه اسلامی

موسسه طلایه داران نور آفاق

مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر

AIM

بنیاد فرهنگ و اندیشه اعتلاء

گروه روشنای علم

موسسه فرهنگی سراج اندیشه اسلامی

اندیشکده راهبردی تبیین

کمیته حدیث ولایت بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع)