پایگاه تبیینی تحلیلی مصداق

بیان متواضعانه رهبر کبیر انقلاب خطاب به اقشار مردم: «من هم هیچ حقی ندارم. شما خون دادید. شماها به میدان رفتید؛ شماها مبارزه کردید؛ ماها هیچ حقی نداریم. ما باید برای شما خدمت کنیم. خودمان نباید استفاده کنیم. نه استفاده عنوانی. خاک بر سر من که بخواهم استفاده عنوانی از شما بکنم! خاک بر سر من که بخ

مسئولین حقّی ندارند؛ تنها باید به مردم خدمت کنند!

سایت تحلیلی-تبیینی مصداق / امام خمینی(ره) خطاب به مردم: «از ۱۵ خرداد تا حالا که آمدیم، خون دادیم یعنی شما خون دادید، من که نشسته‌ام اینجا. من هم هیچ حقی ندارم. شما خون دادید. شماها به میدان رفتید؛ شماها مبارزه‌ کردید؛ ماها هیچ حقی نداریم. ما باید برای شما خدمت کنیم. خودمان نباید استفاده کنیم. نه استفاده عنوانی. خاک بر سر من که بخواهم استفاده عنوانی از شما بکنم! خاک بر سر من که بخواهم خون شما ریخته بشود و من استفاده‌اش را ببرم! [ابراز احساسات شدید جمعیت و شعار درود بر خمینی‌].

طبقه‌های بالا، آن‌هایی که فعالیت هیچ نداشتند و مخالفت هم ندارند، حقی ندارند، و نباید حقی داشته باشند؛ لکن اگر از حالا خدمت بکنند، صاحب حق می‌شوند. و من مأیوسم که خدمت بکنند. آن‌هایی که نظر انحرافی دارند، آن‌هایی که نظر خیانت به اسلام و این ملت دارند، آن‌هایی که اسلام ۱۴۰۰ ساله را کافی نمی‌دانند، آن‌ها باید حساب‌شان را از ملت جدا کنند. جدا هم هست. ما از این به بعد احتیاج به شما داریم. احتیاج به همین طبقه؛ و بی‌نیاز از آن طبقات» (صحیفه امام خمینی؛ جلد هشتم، صفحات: ۵۷-۵۶).

درج شده در پایگاه تبیینی تحلیلی مصداق- کد خبر41764 - تاریخ شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶