پایگاه تبیینی تحلیلی مصداق

"طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن" – سلسله جلسات استاد سید علی حسینی خامنه‌ای – مشهد مقدس رمضان المبارک ۱۳۵۳ هجری شمسی

طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن | جلسه ۲۷ | در پیرامون ولایت (۲)

پایگاه تحلیلی مصداق/ “طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن” – سلسله جلسات استاد سید علی حسینی خامنه‌ای – مشهد مقدس رمضان المبارک ۱۳۵۳ هجری شمسی

 

طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن | جلسه ۲۷ | در پیرامون ولایت (۲)

درج شده در پایگاه تبیینی تحلیلی مصداق- کد خبر41640 - تاریخ شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۶